Tietoa meistä

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on koota julkisten ja hyvinvointialojen palveluksessa työskentelevät työntekijät ja alalle opiskelevat liiton piiriin. Yhdistys toimii yhdistyksen ja liiton sääntöjen ja päätösten mukaisesti jäsentensä palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi heidän ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa edistämiseksi ja laajentamiseksi sekä heidän yhteiskunnallisten valmiuksiensa parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Valvoo voimassaolevan työlainsäädännön sekä muiden palvelussuhteisiin liittyvien säännösten ja sopimusten noudattamista
  • tekee esityksiä ja solmii paikallisia sopimuksia jäsenistöään koskevista työ- ja virkaehtosopimus-, työympäristö-, yhteistoiminta-asioista ja työelämän kehittämistä sekä muista jäsenistöään koskevista asioista
  • järjestää kokouksia, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä muuta jäsenistölleen suunnattua harrastustoimintaa
  • harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton tunnetuksi tekemiseksi
  • on yhteistoiminnassa yhdistyksen tavoitteita ja toimintatarpeita tukevien  yhdistysten ja järjestöjen kanssa.